JL Coaching, Dialoog & Integriteit wil bijdragen aan het goed, waardenvol en integer functioneren van organisaties die werken voor een maatschappelijk en publiek belang in een steeds veranderende omgeving. Ik werk vooral voor gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en culturele instellingen. Ik breng mensen en organisaties met elkaar in gesprek en coach en train individuele bestuurders en professionals. Dit doe ik vanuit een jarenlange professionele ervaring met maatschappelijke en culturele organisaties, het gemeentebestuur en de gemeentelijke democratie en vanuit een gedegen achtergrond in coaching, loopbaanbegeleiding, gespreksleiding en training.

Portret Joke Leenders
Mijn missie is om mensen te inspireren tot medeverantwoordelijkheid en samenwerking voor de publieke zaak, ieder vanuit de eigen talenten en mogelijkheden. Waar oude zekerheden en procedures niet meer werken is het cruciaal om een eigen kompas voor het handelen te hebben, onafhankelijk van de wisselende omstandigheden. lees meer
De tijd is voorbij dat een college van B&W vier jaar toe kon met een collegeprogramma; de actualiteit zet heel andere zaken op de agenda, zoals bijvoorbeeld het huisvesten van vluchtelingen. De tijd is voorbij dat je bij een muziekschool voor het leven aan het werk was; de muziekschool is verdwenen in zijn oude vorm en docenten worden culturele ondernemers. Dat vraagt om bestuurders en professionals die kunnen inspelen op de veranderingen die zich voordoen, waarbij er geen beleidsplan of programma is dat kant en klare antwoorden geeft. Samenwerken in verbinding met mensen binnen en buiten de organisatie en tussen professionals onderling is daarbij cruciaal geworden. Niemand kan het immers meer alleen; beleid komt tot stand vanuit de praktijk en met belanghebbenden. Besluiten worden alleen uitgevoerd als men zich medeverantwoordelijk voelt voor de uitvoering daarvan en zich kan vinden in gemeenschappelijke waarden. Goed samenspel begint bij het verstaan van elkaars taal en het begrijpen van elkaars rol en belang.
wit

Placeholder image