Leven op de grens
Berichten uit Oost-Groningen
Wonen en leven in Veelerveen


27 augustus 2022

Waarom ik ook laaiend ben.
Ik heb als inwoner van Westerwolde (ik woon in Veelerveen) met grote belangstelling de ontwikkelingen gevolgd rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie daar is enorm uit de hand gelopen en het is goed dat de gemeente op de bres staat voor een humane opvang. De burgemeester  doet dan ook keer op keer een beroep op de andere gemeenten en het landsbestuur om in actie te komen, helaas vaak vergeefs.  Ik heb daar alle begrip voor, het is nodig. Want de humanitaire situatie van deze mensen is verschrikkelijk. Ik vroeg me dan ook steeds af waarom er geen extra tenten, dixies etc. werden geplaatst om althans de ergste nood te lenigen. Waarom werd zoveel gepraat en kwam niemand in actie?
Blij was ik toen bleek dat een ondernemer in actie was gekomen en tentjes had uitgedeeld. Helaas…deze werden weer verwijderd vanwege de veiligheid….maar welke veiligheid? Ik begreep het niet.
Nog groter was mijn verbazing toen ik las dat de gemeente ’laaiend’ is omdat het ministerie een grote noodtent met 200 opvangplekken had neergezet. Want…tegen de afspraken! Mijn conclusie: kennelijk is het belangrijker om  de druk op de bestuurlijke ketel te houden dan om acute hulp te verlenen aan mensen in nood. Het is erg om te moeten constateren, maar het lijkt er op dat we de ellende van deze vluchtelingen gebruiken om die druk op te voeren. Hoe erger de situatie, hoe eerder de overheid zal helpen? Nu de inspectie voor de volksgezondheid de noodklok heeft geluid blijkt het ineens wél mogelijk om mensen te evacueren en een fatsoenlijk bed te bieden. Want nu is er gevaar, niet alleen voor de asielzoekers maar óók voor de mensen die er werken. Pas dan komt er kennelijk actie.
Ik vind dat cynisch, on-ethisch en ik ben enorm teleurgesteld in mijn overheid. Deze situatie zorgt ervoor dat draagvlak voor opvang van vluchtelingen juist afneemt in plaats van toeneemt.
Er is nu een akkoord bereikt naar het schijnt. Emmen zal een noodopvang krijgen, maar zegt zelf van niets te weten. De vraag is dus hoeveel dit akkoord waard is en hoe lang het nog duurt dat mensen op het gras moeten slapen. Ik zag in een film op TV Noord hoe een vluchteling het zwerfvuil opraapte. Wat een burgerzin. Hij vraagt zich niet af wie het heeft neergegooid, welke overheid het op moet ruimen, maar hij komt in actie. Hij heeft nog vertrouwen in Nederland. Laten we een voorbeeld aan deze man nemen. Hou op met bestuurlijk afschuiven en begin met het toestaan van bijvoorbeeld een fatsoenlijke noodtent zolang als dat nodig is. Dat versterkt pas het draagvlak en versterkt het vertrouwen dat onze overheid menselijk is en humaan.

27 juni

100 Jaar Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen

Op 25 juni vierden we de honderdste  verjaardag van de vereniging. Met een markt met kraampjes van inwoners, suppen op het kanaal, spelletjes, boogschieten, smoothiefietsen (ja dat bestaat), oldtimers en een barbecue en optreden toe. Al weken is de werkgroep met de voorbereidingen bezig geweest. Wat een werk!! Vlaggetjes aan de bruggen binden, voortuin versieren, subsidie aanvragen, en heel heel lang vergaderen. En discussie over de barbecue: wel of geen vegetarisch alternatief bieden? Volgens de één moest er veel vlees zijn, anders komt men niet, en volgens de ander moeten we ook vegetarisch, ja zelfs veganistisch kunnen bieden voor wie dat wil. Op de avond zelf bleek vooral de aardappel salade al na 15 minuten opgesoupeerd te zijn, waarbij gesignaleerd werd dat één persoon drie borden vol had geschept. Maar goed, behalve deze wat bijzondere onregelmatigheid verliep alles op rolletjes. Als vrijwilliger stond ik bij de spelletjes en de smoothiefiets-fiets, een verschijnsel dat ik  voor het eerst heb leren kennen. De truc is dat je op een soort hometrainer zo hard mogelijk gaat trappen waardoor via het voorwiel de mengbeker in actie komt en je een smoothie bij elkaar trapt. Gezonde work-out, hoewel er wel limonadesiroop in gaat. Want zoet dat moet... hoewel?...bij de zelfgebakken taarten was ook een suikervrije kokostaart. Ook hier veranderen de tijden. Om tien uur 's avonds kon ik niet meer op de benen staan en gaf ik het op. Een groep mensen bleef nog tot na middernacht zitten. Waarom niet eerder afsluiten? Dan volgt onvrede, volgens een ervaren medewerkster. En ze zetten behoorlijk om. Inderdaad waren de blikjes cola-berenburg snel op. 

Op de website van Westerwolde actueel vinden jullie een mooi verslag https://www.westerwoldeactueel.nl/2022/06/25/eeuwfeest-plaatselijk-belang-veelerveen-barst-los/
4 april 2022

OP DE VLUCHT

Westerwolde heeft hét  aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Dat zit nu overvol. Zo vol, dat raadsbreed men het er over eens is dat het zo niet langer kan. Voor de één omdat het overlast geeft, voor de ander omdat je zo geen humane opvang kunt bieden aan mensen op de vlucht. Geert Wilders heeft van de onrust handig gebruik gemaakt door onmiddellijk Ter Apel te bezoeken en als PVV mee te gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Met als resultaat drie zetels. Opvallend is dat nu de Oekraïense vluchtelingen ook opvang nodig hebben, dit ineens wel geregeld wordt, terwijl de noodkreten uit Ter Apel voorheen onvoldoende zijn gehoord. Mondjesmaat komen nu ook plekken voor Syriërs en andere vluchtelingen vrij. Onze gastvrijheid is kennelijk selectief. GroenLinks, mijn partij, haalde helaas maar 1 zetel; een zetel minder dan voorheen. Voor verandering, De Wende, was de leus. Maar kennelijk is de inwoner van Westerwolde redelijk tevreden en niet in voor de verandering van GroenLinks. 

Inmiddels hebben de belangenverenigingen van de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen aangeboden om te helpen bij de opvang van Oekraïners. De burgemeester heeft dit in dank aanvaardt, maar is nog niet zo ver dat hij een idee heeft hoe dat zou kunnen. Ik kan me er iets bij voorstellen met de enorme drukte rond Ter Apel. 

De wereld komt Veelerveen in, we merken het ook aan de gasprijzen. Meer dan ooit is het nodig om energie te besparen en huizen te isoleren. Niet alleen voor de portemonnee maar zeker ook voor het klimaat. De aanvraag van Veelerveen om mee te mogen doen met aardgasvrije wijken is helaas niet gehonoreerd. We zullen het dus zelf moeten doen, misschien met behulp van geld uit het duurzaamheidsfonds dat gevuld moet gaan worden met bijdragen van de grote zonneparkboeren die enorme lappen grond vol leggen met blinkend glas. 

Ach, de lente is er weer, zij het nog wat aarzelend. Boeren spuiten de akkers geel, mest wordt uitgereden en bomen omgehakt. Maar we blijven optimistisch...er nestelen twee goudvinken in de tuin!31 januari 2022

ENERGIEK LANDSCHAP

Veelerveen is een energielandschap: het was de laatste veenontginning van Nederland. Mensen woonden toen in armoedige (plaggen-) hutten. Tussen 1910 en 1920 werd met de schop in de hand het Ruiten Aa kanaal, het B.L. Tijdenskanaal en het Mussel-Aa kanaal gegraven. Nadat het veen verdwenen was, werd de overgebleven grond gebruikt voor landbouw.  Er verrees een aardappelzetmeelfabriek en Veelerveen groeide daar omheen. Inmiddels zijn de huizen van steen en worden ze nu al lang niet meer verwarmd met turf maar vooral met gas en houtkachels. De overgebleven landbouwgrond is schraal en bruikbaar voor suikerbieten, aardappelen, hennep, tarwe en mais. In het voorjaar kan de grond als hij kaal is lelijk gaan stuiven. Er kunnen dan hele stofwolken je huis in vliegen. Achter ons huis in Veelerveen zie je in de verte de windmolens in Duitsland staan. Toen ze ook achter Veelerveen dreigden te verrijzen is de actiegroep Duurzaam Veelerveen ontstaan. We hebben ons over het vraagstuk gebogen hoe we de huizen gasloos zouden kunnen verwarmen en hoe we onze eigen energie zouden kunnen opwekken op een manier die past bij Veelerveen. Na twee jaar hard werken, praten met mensen en rekenen ligt er nu een plan, maar de kosten zijn torenhoog en er zijn allerlei hindernissen. Huizen moeten geïsoleerd worden, maar veel huiseigenaren ontbreekt het aan het nodige geld. Regelgeving maakt eigen energieopwekking met bijvoorbeeld biomassa niet rendabel. De netwerkcapaciteit is onvoldoende om het hele dorp op zonnepanelen en 1 dorpsmolen te laten draaien. De dorpsmolen van 50 meter die gesuggereerd is, valt buiten de gemeentelijke (te hoog) en provinciale (te laag) regels. Er is subsidie aangevraagd, maar als die niet komt zullen we toch vooral ons eigen plan moeten trekken. Een doe-het-zelf collectief. Dat lukt vast, want de bewoners hebben energie en zijn gewend om te pionieren en hun eigen plan te trekken…

Informatie: kijk op www.duurzaamveelerveen.nl

23 januari 2022

OVER DIT BLOG

Vanaf 2018 woon ik nu met Rein de Goeje in Veelerveen in het mooie Westerwolde. Vanuit Zeist naar Oost-Groningen verhuizen was een grote stap. Maar één waarvan we nog geen dag spijt hebben. Wanneer ik aan Zeistenaren vertel dat ik tegenwoordig in Veelerveen woon worden de wenkbrauwen opgetrokken en de blik wordt glazig; Veelerveen??..huh. Waar ligt dat en wat moet ik me er bij voorstellen? Waar hebben we het dan over? Met mijn blog wil ik dat laten zien en het gesprek erover op gang brengen.

Het zal gaan over de rust en ruimte, de natuur in deze grensstreek, de open tuinen, maar ook over de energietransitie, de politiek, de landbouw, zonneparken en windmolens. Over musici en kunstenaars die hier wonen en werken. Kleine en grote boeren, de bibliotheek, het dorpsleven en het waterschap. Telkens zal ik een aantal vragen opwerpen. Wanneer je wilt reageren kun je een reactie geven in het gastenboek. Bij voldoende belangstelling zal ik een dialoog organiseren met inwoners van Westerwolde/Veelerveen over de onderwerpen die hier besproken worden.