Online moreel beraad voor professionals in crisistijd

Als  bestuurder, mentor, curator of zorgverlener kun je te maken krijgen met dilemma's waarin je een eigen afweging moeten maken. Online moreel beraad kan helpen om helderheid te krijgen en je keuze te onderbouwen.


In deze tijd waarin we afstand moeten houden en elkaar tegelijkertijd bij willen staan kunnen er situaties zijn waarin je voor moeilijke afwegingen komt te staan. Hoe vertegenwoordig je als mentor een cliënt die voor de keuze komt te staan om wel of niet naar het ziekenhuis te gaan? Wat vraagt het van jou als bestuurder om steeds besluiten te moeten nemen waarbij geen één keuze zonder nadelen is? Hoe maak je de afweging tussen je eigen gezondheid en de zorg voor een ander? 

In een gesprek van ongeveer drie kwartier tot een uur bevraag ik je dilemma en onderliggende vraag. Stapsgewijs kijken we naar wat jouw rol is in het geheel, wie de gevolgen ondervinden van je handelen, welke belangen en waarden in het spel zijn, hoe je je verhoudt tot de regelgeving en je eigen geweten. Ik lever geen oplossing maar stel de goede vragen waardoor je verder komt met de ontwarring van jouw wringende kwestie. 

Je kunt je aanmelden door een email te sturen met je vraag of kwestie naar info@jokeleenders.nl

Ik neem vervolgens contact met je op. Deze dienstverlening is kosteloos, het is mijn bijdrage aan de ondersteuning van professionals in het publieke domein in deze moeilijke tijd. 

 

 

Top