Ethische dilemma's in de coachpraktijk

Als coach en trainer weet u in theorie hoe belangrijk het is om ethisch en integer te handelen. Gelijkwaardigheid met de cliënt, vertrouwelijkheid, oprechtheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, eigen autonomie van de cliënt, eigen professionaliteit en collegialiteit staan bij u hoog in het vaandel. Maar nu de praktijk. Hoe ver gaat de vertrouwelijkheid die u heeft beloofd? Hoe ver mag de leidinggevende zich bemoeien met het coachtraject? En wat als de coachee u een dilemma uit zijn eigen praktijk voorlegt? Herkent u dat als dilemma? Hoe gaat u daarmee om?

In de cursus en workshop leert u morele dilemma’s in uw beroepspraktijk te herkennen, wordt u zich bewust van uw eigen waarden en leert u hoe u moreel lastige kwesties kunt onderzoeken om tot een verantwoorde keuze te komen. Dit leert u aan de hand van de Morele Dilemma Methode zoals ontwikkeld door Henk van Luijk (1929-2010) en het Socratisch Gesprek.  Daarbij gaat het er om een morele kwestie van meer kanten te bekijken en daarbij de normen en waarden van betrokkenen te wegen zodat u zich kunt verantwoorden over uw keuze. U kunt dit vervolgens ook toepassen bij gesprekken over ethische dilemma’s van uw coachees.

Het resultaat

Het resultaat van een training ‘ Integriteit voor coaches’ :

  • U vergroot uw kennis over integriteit en ethisch handelen en de betekenis daarvan in uw werk.
  • U herkent ethische kwesties
  • U kunt beargumenteerd beroepscodes omtrent ethiek en integriteit toepassen
  • U werkt aan uw eigen en gezamenlijke ‘moreel kompas’
  • U benadert het begrip ethiek en integriteit positief.
  • U leert om lastige dilemma’s te onderzoeken in een moreel (dilemma-) beraad. 

Meer informatie

Top