Integriteit en ethische dilemma's in bewindvoering, curatele en mentorschap

Ook in 2021 wordt deze cursus weer aangeboden in samenwerking met Bewind Support.


In deze cursus krijgt u als bewindvoerder, mentor of curator de gelegenheid om lastige gewetenskwesties en heikele dilemma's in uw beroepspraktijk met elkaar te bespreken. U verkent uw kernwaarden en de waarden van uw beroepsgroep, waar u trots op bent als professional en tegen welke dilemma's u aanloopt. Integriteit maakt een onderdeel uit van de waarden voor u als professional. In de cursus wordt dit begrip dan ook positief benaderd.  Voor velen is deze cursus een verademing om even niet meteen de oplossing te hoeven geven maar eerst een kwestie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Vijf basisvragen zijn daarbij behulpzaam: 

  1. Is dit volgens de beginselen van een goede invulling van mijn functie?
  2. Wie ondervinden de gevolgen van mijn handelen?
  3. Doe ik recht aan hun rechten, belangen en welzijn?
  4. Kan ik mijzelf in de spiegel blijven aankijken?
  5. Kan ik mijzelf verantwoorden als anderen om een toelichting vragen?

Enkele reacties van deelnemers: Ik heb geleerd om mezelf meer te bevragen in sommige kwesties. Ik heb geleerd om mijn verantwoordelijkheid te nemen ook buiten financiële kwesties. Ik heb geleerd om niet meteen te oordelen, maar eerst vragen te stellen. Graag een verdieping!

Al met al een heel mooie dag die u zal raken. Inschrijving voor de cursus loopt via Bewind Support.

 

 

Top