Integriteit en ethische dilemma's in de bewindvoering

 


Op 10 oktober bogen veertien bewindvoerders zich over lastige kwesties en heikele dilemma's in hun beroepspraktijk. Ze spraken met elkaar over hun kernwaarden, waar ze trots op zijn als professional en tegen welke dilemma's ze aanlopen. Voor velen een verademing om even niet meteen de oplossing te hoeven geven maar eerst een kwestie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Vijf basisvragen waren daarbij behulpzaam: 

  1. Is dit volgens de beginselen van een goede invulling van mijn functie?
  2. Wie ondervinden de gevolgen van mijn handelen?
  3. Doe ik recht aan hun rechten, belangen en welzijn?
  4. Kan ik mijzelf in de spiegel blijven aankijken?
  5. Kan ik mijzelf verantwoorden als anderen om een toelichting vragen?

Enkele reacties van deelnemers: Ik heb geleerd om mezelf meer te bevragen in sommige kwesties. Ik heb geleerd om mijn verantwoordelijkheid te nemen ook buiten financiële kwesties. Ik heb geleerd om niet meteen te oordelen, maar eerst vragen te stellen. Graag een verdieping!

Al met al een heel mooie dag waar nog een vervolg aan gegeven zal worden. Voor 2018 staan er voor deze training vier nieuwe data gepland. 

 

 

Top