De binnenkant van integriteit

 


Als professional in de zorg, de hulpverlening of het bestuur krijg je te maken met situaties waarin je twijfelt wat het juiste is om te doen. Wat is professioneel handelen? Wat is voor jou zelf belangrijk?  Natuurlijk, er zijn beroepscodes, regels en wetten, maar die geven vooral een richtlijn en zijn niet één op één van toepassing in de praktijk.

Voor het gemak beperken we ons dan soms tot de normen zoals gesteld in allerlei codes en reglementen voor integer handelen. Zoals geen geschenken aannemen van een cliënt of burger, keurig je declaraties invullen, je nevenfuncties publiceren. Zolang je dat maar kunt verantwoorden is de buitenkant in orde en handel je dús integer. Dat is de buitenkant van integriteit; het ziet er integer uit.

De binnenkant gaat veel meer over de achterliggende waarden van deze regels en normen. Wat zijn de waarden die belangrijk zijn in jouw professie? Wat is voor jou belangrijk? Wie ervaren de gevolgen van jouw handelen? Welke waarden zijn voor diegene van belang? Wat moet het zwaarst wegen? En als je dan iemand schade berokkent door je besluit, wat kun je doen om die gevolgen te verzachten? Een bos bloemen, gekregen van een cliënt uit dank voor bewezen diensten aan het einde van een traject kan een menselijk gebaar zijn. Niet aannemen zou beledigend zijn. Maar wat als het tijdens een traject gebeurt en je hebt het idee dat er verwachtingen tegenover staan? Wanneer is een geschenk een geschenk en wanneer een vooruitbetaling voor nog te bewijzen diensten? En hoe dit af te slaan op een heldere manier zonder de relatie te schaden? En dit is nog maar een heel simpel geval. 

Door over dergelijke casussen met elkaar in dialoog te gaan bouw je gezamenlijk een bewustwording op hoe je in bepaalde gevallen een afweging kunt maken. Je leert je besluit toe te lichten en te verantwoorden. Daarmee maak je het tot iets dat bij jou hoort en wat je je innerlijk eigen maakt. Zo geef je integriteit inhoud en groei je in je professionaliteit. Dat levert het je op; meer gemoedsrust en groei als professional.

Zie voor aanbod en trainingen deze link: integriteit. 

 

 

 

Top