Workshop Integriteit in de politiek

Integriteit in de politiek

Workshop van 2,5 uur. 

In de politiek gaat het om het algemeen belang en publieke waarden. Iedere politicus heeft een morele gedragscode ondertekend en een eed afgelegd waarin hij of zij belooft zich een politicus waardig te zullen gedragen. Geheimhouding, onafhankelijkheid, voorkomen van belangenverstrengeling, transparantie...het zijn mooie woorden maar maak ze maar eens waar. In de praktijk is het niet altijd duidelijk welke afweging u moet maken en waar u de grens moet leggen. Want wat als er een nog groter belang op het spel staat dan geheimhouding? En hoe ver gaat u in het opkomen voor de mensen die op u gestemd hebben? Mag u meestemmen over een plan waar u ook een persoonlijk belang bij heeft?  

Dit is een interactieve workshop voor raadsleden, collegeleden en waterschapsbestuurders.  U wordt zich bewust van uw eigen normen en waarden en uw eigen kwetsbaarheid. Aan de hand van dilemma’s en voorbeelden uit de praktijk leert u om stapsgewijs uw houding te bepalen. En natuurlijk krijgt u  informatie  over de wet- en regelgeving op dit gebied. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur en wordt alleen  in company verzorgd. 

Werkwijze

De workshop wordt op maat ingericht. Vooraf wordt met u contact opgenomen om de inhoud voor te bespreken en de werkvormen af te stemmen. Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande button.  

Aanvraag workshop

 

Workshop  Integriteit in de politiek
Top