Ethische dilemma's in de coachpraktijk

Ethische dilemma's in de coachpraktijk

Workshop voor intervisiegroepen

Als coach en trainer weet u in theorie hoe belangrijk het is om ethisch en integer te handelen. Gelijkwaardigheid, vertrouwelijkheid, oprechtheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, eigen autonomie van de cliënt, professionaliteit en collegialiteit staan bij u hoog in het vaandel. Maar nu de praktijk. Hoe ver gaat de vertrouwelijkheid die u heeft beloofd? In hoeverre mag de leidinggevende zich bemoeien met het coachtraject? En wat als uw cliënt u een dilemma uit diens eigen praktijk voorlegt? Herkent u dat als dilemma? Hoe gaat u daarmee om?

In deze bijeenkomst  van 3 uur leert u morele dilemma’s in uw beroepspraktijk te herkennen, wordt u zich bewust van uw eigen normen en waarden en leert u hoe u lastige kwesties stapsgewijs kunt onderzoeken om tot een verantwoorde keuze te komen. Daarbij leert u om een morele kwestie van meer kanten te bekijken en daarbij de normen en waarden van betrokkenen te wegen zodat u zich kunt verantwoorden voor uw keuze. U kunt dit vervolgens ook toepassen bij de coaching van uw cliënt die met een ethisch dilemma wordt geconfronteerd.

Het resultaat

  • U kunt ethische dilemma’s en gewetensvragen herkennen en benoemen bij uzelf en de coachee.
  • U benadert het begrip ethiek en integriteit positief.
  • U leert om lastige dilemma’s te onderzoeken in een moreel (dilemma-) beraad en een eigen oordeel te vormen.

Programma

De workshop duur ongeveer 3 uur en vindt plaats op uw eigen locatie.  

  • Interactieve introductie op het begrip integriteit en ethische dilemma’s en de systematiek van het het moreel beraad. 
  • Plenair gesprek over een eigen vraag uit de praktijk met behulp van een socratische dialoog of de dilemma-methode.

Investering

Een workshop van 3 uur voor een groep van 5 tot 8 personen kost €325,- excl. BTW en excl. reiskosten en huur ruimte.   

Aanmelding

 

Ethische dilemma's in de coachpraktijk
Top