Socratisch Gesprek

Socratisch Gesprek

Want ik ben me ervan bewust dat ik helemaal nergens verstand van heb

Deze uitspraak van Socrates tekent zijn grondhouding, het besef dat je het niet weet. In vraaggesprekken onderzocht hij samen met anderen naar wat hij niet wist. Dat is de essentie van het Socratische gesprek; het is een denkgesprek waarin je samen onderzoek doet naar vragen waarop je het antwoord niet weet. Op zich is daar al moed voor nodig. De erkenning dat je het niet weet en dat het misschien wel anders zit dan dat je altijd gedacht hebt kan leiden tot grote onrust. Wie de moed heeft om die confrontatie aan te gaan met zichzelf wordt daarvoor beloond; het is het begin van het opdoen van nieuwe essentiële inzichten over kwesties waarover je je oordeel al klaar meende te hebben. 

De start van het gesprek is een prangende vraag die je altijd al had, of iets dat je hebt meegemaakt wat bij jou een vraag oproept, wat je onrustig maakt: 

- Een incident op je werk waardoor je je afvraagt wat eigenlijk samenwerking is. 

- De zorg voor een ander waarbij je je afvraagt waartoe je moreel verplicht bent. 

- De noodzaak om een visie te ontwikkelen met je team.

- Een steeds terugkerend dilemma in je team.

Vanuit die praktijk kom je tot meer algemene filosofische vragen. Steeds blijft de praktijk het ijkpunt. Het gesprek wordt nooit zweverig of 'geklets in de ruimte'. Het doet er toe. 

Het socratisch gesprek vraagt van ieder een open houding, het uitstellen van het oordeel en het elkaar serieus nemen in elkaars inbreng. Het is geen psychologiserend gesprek, maar wel een gesprek dat vraagt om denkwerk waarbij emotie zeker meespeelt. Een gesprek met twee benen op de grond en toch het hoofd in de lucht. 

Voor wie?

Voor ieder die de open vragende en niet-wetende houding belangrijk vindt om te ontwikkelen in deze tijd van elkaar de maat nemen. 

Het Socratisch gesprek kan in een tweegesprek of in groepen van ongeveer acht personen. Het is toepasbaar in bedrijven, werksituaties, persoonlijke coaching en in onderwijs.

Wat is er nodig?

Een socratisch gesprek is eenvoudig te organiseren. Op school, in het bedrijf, aan de keukentafel, in de bibliotheek; overal waar een rustige ruimte ter beschikking is. Een kring van gemotiveerde mensen, een flap over om zaken op te schrijven, een gespreksleider, eigen pen en papier; meer is niet nodig. Of wel: een open en betrokken houding en tijd. Een gesprek duurt toch wel minimaal een uur. 

Neem contact op

Socratisch Gesprek
Top