Dialoog in organisaties

 

Dialoog in organisaties

Er kunnen meerdere redenen zijn om binnen uw organisatie een dialoog te voeren: 

  • Uw organisatie staat voor grote veranderingen.
  • U zoekt een gezamenlijke gedragen koers. 
  • U wilt graag dat alle professionals zich betrokken weten bij de organisatie.
  • Professionals in uw organisatie haken soms af, raken gedemotiveerd of vertonen weerstand.
  • Mensen zijn overbelast of voelen zich niet voldoende uitgedaagd.
  • U wilt al het talent inschakelen. 

Veel professionals vinden werkelijke aandacht  en waardering voor hun mogelijkheden belangrijker dan een extra financiële beloning. In de dialoog geeft u elkaar op gelijkwaardige wijze aandacht. Ieders inbreng draagt bij aan een gezamenlijk gedragen resultaat. Het is een krachtige manier om betrokkenheid te vergoten en te komen tot gedragen verandering.  

Resultaten

  • Betrokkenheid
  • Motivatie
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Mede verantwoordelijkheid. 

Werkwijze

Met het management wordt onderzocht wat het thema of de vraag is van de organisatie en wie de betrokkenen zijn. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor de te voeren gesprekken. Om de dialoog te laten slagen is het van belang dat rust en veiligheid gegarandeerd zijn. 

De dialooggesprekken starten en eindigen altijd gezamenlijk. In kringen van zes tot acht personen wordt vervolgens aan een thema gewerkt onder leiding van een gespreksleider. Per kring zitten bij voorkeur mensen met verschillende invalshoeken. 

Kosten

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem contact op via onderstaande button. 

Aanvraag Dialoog

Dialoog in organisaties
Top