Dialoog in de wijk

Dialoog in de wijk

Heeft u als gemeente behoefte om in gesprek te gaan met uw bewoners zonder in een gevecht te belanden? Zoekt u naar een manier om mensen werkelijk met elkaar in gesprek te laten komen over thema's die hen bezig houden?  Over hun wijk, nieuwe bewoners, de zorg, respect? Een dialooggesprek geeft ruimte om werkelijk met elkaar in contact te komen. Dialoog vergroot het gezamenlijk begrip van mensen voor elkaar. Dialoog in de samenleving is er voor iedereen die oprecht met elkaar in gesprek wil komen. Zoals buren, huurders, mantelzorgers, ambtenaren en inwoners. 

Werkwijze

In een voorgesprek met u wordt het thema bepaald. We bekijken samen wie u uitnodigt en in welke ruimte het gesprek het beste plaats kan vinden. Een dialooggesprek duurt gemiddeld twee uur. Het aantal deelnemers is acht tot twaalf  personen per tafel. Zijn er meer dan twaalf personen, dan wordt er een tweede en eventueel een derde gespreksleider ingeschakeld. De deelnemers zitten altijd in een kringopstelling, liefst zonder tafels tussen hen in. 

Kosten

Vrijwilligersorganisaties: tegen onkostenvergoeding.

Gemeenten en nonprofit organisaties: wij maken voor u graag een aanbod op maat via een offerte. 

Wilt u ook een dialoog organiseren of zoekt u een dialoogbegeleider? Neem contact op via onderstaande button. 

Aanvraag Dialoog

Dialoog in de wijk
Top