Gespreksleiding

Gespreksleiding 

Joke Leenders begeleidt gesprekken binnen uw organisatie, wijk of team over onderwerpen waar u samen uit wilt komen. Dat kan zijn bij conflicten, zaken die 'onder water' blijven en bespreekbaar moeten worden gemaakt of het gezamenlijk bepalen van de koers en wat van belang is. Als mediator, dialoogbegeleider en socratisch gespreksleider is Joke in staat om een werkelijk goed gesprek te faciliteren. 

In onze maatschappij lijkt er steeds minder ruimte om werkelijk in contact te komen met elkaar.  We nemen niet de tijd om eens echt met elkaar in gesprek te gaan. Over wat ons drijft, waar we van dromen en hoe we kunnen samenwerken. Er is oppervlakkigheid in het contact. En een snel oordeel wordt maar al te gauw tot een snelle veroordeling van elkaar.

Toch is er steeds meer een roep om wezenlijk met elkaar in gesprek te raken. In organisaties tussen werknemers en leidinggevenden. Tussen bewoners onderling en tussen overheid en burgers. Het besef is er dat we elkaar en elkaars kwaliteiten nodig hebben. 

In een dialoog wordt werkelijk naar elkaar geluisterd. Onderlinge tegenstellingen en verschil in perspectief worden gewaardeerd. Er ontstaat ruimte voor een gemeenschappelijk perspectief. Dat geeft positieve energie en verbinding. 

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina's:

Of stuur een mailtje via het contactformulier.

Socratisch gesprek; de moed om er geen verstand van te hebben

Socratisch gesprek; de moed om er geen verstand van te hebben

Het socratisch gesprek is een dialoog waarbij je beter leert luisteren, weloverwogen spreekt en zelf nadenkt. Je eigen oordeel stel je uit en je komt gezamenlijk tot nieuwe inzichten. Een krachtige gespreksvorm in school, bedrijven en aan de keukentafel. Betrokkenheid, open houding, rust en tijd zijn de randvoorwaarden voor een goed gesprek.

Dialoog in organisaties

Dialoog in organisaties

Dialoog in uw organisatie is een krachtige manier om de betrokkenheid te vergoten en te komen tot gedragen verandering. Resultaten zijn motivatie, mede-verantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid.

Dialoog in de wijk

Dialoog in de wijk

Dialoog in de wijk is er voor u wanneer u oprecht met de ander in gesprek wilt komen. Over thema's die u bezig houden. Zoals de zorg, de buurt, uw omgeving, respect. Als buurtbewoners, huurders, mantelzorgers of inwoners van uw gemeente.

Top